4. Festiwal Nowego Teatru – 56. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

Już 17.11.2017 rozpocznie się 4. edycja Festiwalu Nowego Teatru, wpisującego się w długą tradycję Rzeszowskich Spotkań Teatralnych i jednocześnie uaktualniających jego formułę. Pierwsze spektakle zobaczymy 17, a ostatnie 26 listopada– wtedy również zostaną wyłonieni laureaci festiwalu. Przyznana zostanie nagroda dla najlepszego spektaklu, osobowości artystycznej i młodego twórcy, nagroda dziennikarzy oraz nagroda publiczności.

Tegoroczną edycję opisują trzy idiomy: „Nowe mitologie”, „Dybuki. Przepisywanie pamięci” oraz „Nowy Teatr/ Europa”. Ten pierwszy jest najpojemniejszy i obejmuje przedstawienia konkursowe: Beze mnie w reżyserii Tomasza Cymermana, Będzie Pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk Agaty Dudy-Gracz, Św. Idiotę Janusza Opryńskiego, Ślub Anny Augustynowicz, Bzika. Ostatnią minutę Eweliny Marciniak, Gdyby Pina nie paliła, to by żyła Cezarego Tomaszewskiego, Sekretne życie Friedmanów Marcina Wierzchowskiego oraz Chłopów Krzysztofa Garbaczewskiego. W trakcie dziesięciu festiwalowych dni będziemy próbowali rozstrzygnąć kwestię czy potrafimy tworzyć nowe projekty i narracje. Idei i inspiracji będziemy poszukiwać wśród dawnych, kanonicznych tekstów, na styku realności i świata wirtualnego, kreowanego przy użyciu nowych mediów; przyjrzymy się temu jak przeszłość odbija się w teraźniejszości,   za czym tęsknimy, czego nie powinniśmy zapomnieć, a co już zdążyliśmy. Wraz z artystami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co nadaje nam tożsamość i świadczy o naszym istnieniu.

Drugi idiom to projekty zainicjowane przez Pawła Passiniego: koncert Obecni oraz projekcja performatywna Dybuk Szymona An-skiego/Michała Waszyńskiego/Artura Pałygi, panel dyskusyjny z udziałem Grzegorza Niziołka, Mieczysława Abramowicza i   Katarzyny Kręglewskiej oraz pokazy Rabinki Anna Gruskovej – wersji filmowej oraz czytania performatywnego w reżyserii Tomasza Węgorzewskiego.   Joanna Puzyna-Chojka, dyrektor programowa festiwalu pisała o tej sekcji tak: „W tych nowych mitologiach odbijają się jednak nader często ślady scenariuszy zapisanych w dziełach klasyków. Dlatego chcemy przyjrzeć się również z bliska rozmaitym operacjom i deformacjom, jakim poddawana była i jest nasza wspólna, europejska i polska (post)pamięć. Ćwiczenia z „archiwum pamięci”, testujące rozmaite strategie symulowania i falsyfikowania przeszłości, wypełnią program modułu multimedia/KONTEKSTY.”

W ramach przeglądu nowego teatru europejskiego zobaczymy dwie słowackie produkcje: Cells/ Komórki Slávy Daubnerovej oraz Dziennik Anny Frank w reżyserii Ondrej Šoth z Państwowego Teatru w Koszycach. Ich twórcy czerpiąc z biografii dwóch artystek: rzeźbiarki Louise Bourgeois i autorki jednego z najsłynniejszych pamiętników na świecie opisujących przeżycia II wojny światowej, żydówki Anny Frank, tworzą eksperymentalne projekty, łączące w sobie różne konwencje teatralne.

W dniach 24 i 25 listopada odbędzie się w Szajna Galeria konferencja naukowa, gdzie naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nie zabraknie również pokazów dramalab, kinoteatru, spotkań z artystami i debat,  poszerzających pole teatru, nasze myślenie i wiedzę o nim,  a także o rzeczywistości pozateatralnej, do której sztuka się odnosi.

 

Skomentuj