O nas

Bkska
Radio Centrum jest pierwszą niezależną rozgłośnią radiową w Polsce południowo-wschodniej.
Geneza radia sięga początków lat siedemdziesiątych, kiedy to utworzone zostały radiowęzły w domach studenckich ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (od 1974 roku Politechniki Rzeszowskiej). Następnie z ich połączenia powstało Studenckie Radio Rzeszów Centrum. Program przesyłany był drogą kablową do blisko 2 tysięcy potencjalnych odbiorców. Był to program typowo studencki, składający się z bardzo różnorodnych pod względem tematycznym audycji autorskich, zawierający dużą dawkę muzyki jakiej nie sposób było znaleźć w innych rozgłośniach. Dużym powodzeniem cieszyły się liczne audycje o zabarwieniu kabaretowym i koncerty życzeń. Szczególnie dużo było piosenek turystycznych, studenckich, aktorskich. Trzeba pamiętać, że był to okres w którym tzw. kultura studencka przeżywała swój dynamiczny rozkwit i oczywiście miało to swoje odzwierciedlenie w programach radiowych. Coraz większe grono zwolenników zdobywała również muzyka rockowa, która praktycznie nie istniała w innych stacjach radiowych, a której można było słuchać w radiostacjach studenckich. Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu pracowników radia, którzy tylko sobie znanymi sposobami zdobywali atrakcyjne nagrania, słuchacze naszego radia mogli poznawać to co wówczas było zakazane, a dziś stanowi kanon obowiązującej klasyki.

 Swojej działalności radio studenckie nie ograniczało tylko do wąskiego grona odbiorców. Starało się wyjść na zewnątrz i pokazać to co w nim najlepsze. Takim oknem na świat były przygotowywane przez nas audycje, które  rozpowszechniane były przez inne rozgłośnie radiowe.  W 1975 roku nasze radio po raz pierwszy nadało swój program na falach eteru. Był to „Kurier Akademicki” emitowany raz w miesiącu na antenie Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie. Z przerwami audycja ta nadawana była do połowy lat dziewięćdziesiątych.

Praca w radiu nie koncentrowała się  tylko na  działalności typowo radiowej. W 1990 roku wydawaliśmy tygodnik „Gazeta SRRC” w której informowaliśmy o naszym programie, wydarzeniach ze świata muzyki i kultury. Gazeta ta była bezpłatnie rozdawana w każdym domu studenckim. W 1991 roku wydawaliśmy „Gazetę Studencką” kolportowaną przez sieć RUCH. Ten periodyk zawierał z kolei liczne artykuły propagujące szeroko pojętą edukację, turystykę, sport, rozrywkę oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Przełomowy w historii radia był rok 1994,  kiedy to Politechnika Rzeszowska wystąpiła z wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przydział koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego w paśmie UKF. Był to początek rozgłośni komercyjnej. 15 listopada 1994 roku powstało Akademickie Radio Centrum, a koncesja została przyznana przez KRRiT 2 grudnia 1994 roku. W Sylwestrowy wieczór 31 grudnia 1994 roku o godzinie 21.30 rozpoczęliśmy emisję programu radiowego w paśmie 70,19 MHz. Wtedy to zmianie uległa koncepcja programowa radia. Program przestał być adresowany tylko do społeczności akademickiej ale również do mieszkańców Rzeszowa i okolic. Powstały nowe redakcje, rozbudowany został dział miejski, od podstaw stworzone zostało Biuro Promocji i Reklamy. Początkowo emitowane było 12 godzin programu dziennie. W 1996 roku uruchomiona została emisja programu radiowego w paśmie 89,0 MHz z jednoczesnym poszerzeniem czasu emisji do 18 godzin. Pod nowym szyldem Radio Centrum organizowało lub współorganizowało szereg imprez plenerowych czy różnego rodzaju akcji promocyjnych. Najbardziej znane to: Lato w Centrum, Piknik dla całej rodziny, Promocja Gmin , Rock Centrum Festival, rzeszowskie Juwenalia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Tornister pełen słońca, Targi Pracy, Targi Edukacyjne, Pokój dla Żaka. Ponadto w pamięci naszych słuchaczy pozostało wiele organizowanych przez nas imprez klubowych czy koncertów.

Kolejne zmiany przyniosła nowa koncesja, którą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała nam 29 listopada 2001 roku. Wtedy też  opracowany został nowy  profil stacji, a co za tym idzie zmianie uległ wizerunek rozgłośni. Ważnym momentem w historii radia była magiczna dla nas data 02.02.2002 roku, kiedy to rozpoczęliśmy całodobową emisję nowego programu, zwiększony został zasięg radia, poprawiona została jakość przesyłanego sygnału radiowego. Pojawiła się również emisję komunikatów tekstowych w systemie Radio Data System (RDS). Na nowo narodziliśmy się też w Internecie, za pośrednictwem którego dźwięki naszej rozgłośni mogły docierać do najdalszych zakątków świata.

Najnowsza historia radia to powstanie grupy multimedialnej Polskie Rozgłośnie Akademickie, zrzeszającej wszystkie koncesjonowane stacje radiowe o charakterze akademickim ( Rzeszów, Lublin, Kraków, Białystok, Olsztyn, Poznań , Warszawa, Łódź, Zielona Góra). Dzięki tej inicjatywie najlepsze materiały dziennikarskie mają szansę dotrzeć do 3.800 000  słuchaczy, w tym do blisko 850 000 studentów.
Kolejne zmiany – właśnie w tym momencie – pisze samo życie…

Redaktor Naczelny Andrzej Blahaczek