Polskie Rozgłośnie Akademickie

Pra

Grupa Polskie Rozgłośnie Akademickie jest porozumieniem redaktorów naczelnych koncesjonowanych nadawców akademickich, którego celem jest integracja rozgłośni akademickich oraz wspólna strategia działalności programowej, promocyjnej i komercyjnej.

Polskie Rozgłośnie Akademickie obejmują swoim zasięgiem miasta o łącznej liczbie 6 000 000 mieszkańców, będące ośrodkami akademickimi skupiającymi ponad 1 100 000 studentów.

 

GRUPĘ POLSKIE ROZGŁOŚNIE AKADEMICKIE STANOWIĄ:

Akademickie Radio CENTRUM
Politechniki Rzeszowskiej

Akademickie Radio CENTRUM
UMCS w Lublinie

Radio AFERA
Politechniki Poznańskiej

Radio AKADERA
Politechniki Białostockiej

Akademickie Radio INDEX
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Akademickie Radio KAMPUS
Uniwersytetu Warszawskiego

Akademickie Radio LUZ
Politechniki Wrocławskiej

Radio UWM FM
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Studenckie Radio ŻAK
Politechniki Łódzkiej