07. Festiwal Nowego Teatru

  1. Festiwal Nowego Teatru [59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne]

22-30 października 2021

Organizowane od 1961 roku Rzeszowskie Spotkania Teatralne kilkakrotnie zmieniały formę, w centrum zainteresowania stawiając różnorodne aspekty sztuki teatralnej. Od 2014 roku odbywają się jako konkurs dostosowany do wymogów nowych czasów o wyrazistym profilu, który wyróżnia go na tle setek innych tego typu wydarzeń w Polsce. Głównym celem Festiwalu jest prezentacja i promocja działań artystycznych, których istotą jest poszerzanie kategorii dramatyczności i teatralności, między innymi poprzez wchłanianie sztuk performatywnych i eksperymenty z wizualnością osadzone w środowisku mediów cyfrowych. Pojęcie „nowego teatru” realizowane jest także poprzez prezentacje spektakli teatru poszukującego nowości głównie w zakresie treści, poszerzającego debatę publiczną
o społecznie aktualne tematy.

Nurt główny siódmej edycji Festiwalu swe źródła będzie miał w wartościach uniwersalnych, czyli klasyce – wielkiej literaturze polskiej i światowej, podejmującej fundamentalne dla naszej tradycji zagadnienia. Celem jest pokazanie, jak aktualne wciąż są teksty kanoniczne i w jaki sposób wchodzą w dialog ze współczesną rzeczywistością. Pokazane zostaną reżyserskie rewizje i reinterpretacje, obejmujące rozmaite strategie dramaturgiczne, operujące nowoczesnym językiem teatralnym. Mottem tegorocznej edycji Festiwalu jest cytat z wiersza „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta: „powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem”.

Nurt główny stanowić będzie zarazem część konkursową – poddaną ocenie publiczności i dziennikarzy. Do tej części Festiwalu zaprosiliśmy spektakle z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań uznanych w świecie sztuki twórców, mających istotny wpływ na kształt polskiej sceny teatralnej, a także uzdolnionych artystów młodego pokolenia. Poza nurtem głównym widzowie będą mogli  zobaczyć także czytania performatywne powstałe w ramach prowadzonej przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej Sceny Nowej Dramaturgii. Wydarzeniami towarzyszącymi będą koncert rzeszowskiej artystki Gaby Janusz oraz spektakl studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Teatralnej im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Organizacja tegorocznej edycji Festiwalu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Podkarpackiego. Jesteśmy pełni nadziei, że po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią Covid-19, nasze zamierzenia dojdą do skutku i Rzeszów na siedem październikowych dni stanie się stolicą polskiego „nowego teatru”.

 

Skomentuj