Specjalna Poczta Samolotowa OKL PRz

Politechnika Rzeszowska, Okręg Rzeszowski PZF oraz Poczta Polska w ramach obchodów 60-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz organizują Wystawę Filatelistyczną „Lotnictwo i kosmos. Podróż w przestrzeń” oraz Specjalną Pocztę Samolotową. Polega ona na przewiezieniu przesyłek pocztowych samolotem przez Ośrodek Kształcenia Lotniczego PRz, a następnie rozesłaniu ich do adresatów już pocztą tradycyjną. Wszystkie przesyłki zostaną ostemplowane okolicznościowymi datownikami pocztowymi upamiętniającymi to wydarzenie. Jest to też doskonała okazja do uzyskania wyjątkowej pamiątki. Jak dotąd PRz jest pierwszą w Polsce uczelnią, która takie wydarzenie organizuje. Ponadto, ostatnia poczta samolotowa w Rzeszowie odbyła się w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pamiątki filatelistycznej powinny samodzielnie nadać przesyłkę pocztową. W tym celu do dnia 9 września należy osobiście dostarczyć zaadresowaną kopertę/przesyłkę ze znaczkiem (3,9 zł list standardowy/4,4 zł list priorytetowy) do Urzędu Pocztowego nr 1 przy ul. Moniuszki 1 w Rzeszowie (okienko filatelistyczne). Tak przygotowane przesyłki zostaną dostarczone do OKL PRz w Jasionce i nadane do transportu lotniczego w dniu 12 września. Pełny regulamin Poczty Specjalnej podany jest w linku:
Na zdjęciu ofrankowana (ostemplowana) przesyłka pocztowa – lotnicza, którą można pozyskać w ramach tej Poczty Samolotowej.

 

Skomentuj