Sukces organizacyjny podkarpackiego AZS

W dniu 22 czerwca w Warszawie odbył się XXX Zjazd AZS. Dla podkarpackiego sportu akademickiego było to szczególnie wydarzenie. Wyróżniono działalność prowadzoną przez Zarząd Środowiskowy AZS w Rzeszowie i podkarpackie Kluby Uczelniane AZS. Doceniono ogólnopolskie sukcesy sportowe naszych akademików oraz organizację systemu wojewódzkich rozgrywek. Podkreślono zaangażowanie w organizację imprez integracyjnych z udziałem osób z niepełnosprawnościami i nieprzystosowanych społecznie oraz ogólnopolskich imprez m.in. pn. Szkoła Pełna Aktywności, zaadresowanych do młodzieży szkolnej. Doświadczenie i umiejętności organizacyjno-sportowe społeczności podkarpackich AZS zostały docenione.

Prezesa ZŚ AZS Rzeszów – dr hab. prof. UR Janusza Zielińskiego, podczas Walnego Zebrania Delegatów AZS w Warszawie wybrano do Zarządu Głównego AZS. Ta nobilitacja podkarpackiego akademickiego środowiska sportowego  z pewnością przyczyni się do skuteczniejszej realizacji celów AZS na Podkarpaciu

/ Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, CSA PRz / AZS PRz, Zarząd Środowiskowy AZS Rzeszów, AZS Uniwersytet Rzeszowski, Społeczna Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Rzeszowa, Rzeszów – stolica innowacji /

Skomentuj