Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju.

V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, odbędzie się w dniach 12-13 października 2020 r. w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Organizatorzy Konferencji na bieżąco monitorują aktualne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i dołożą wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.

Biorąc pod uwagę aktualne obostrzenia oraz kubaturę sal, w których planowane są panele plenarne i tematyczne zakłada się udział tradycyjny w Konferencji jedynie zarejestrowanych uczestników i głównych prelegentów, których jest na chwilę obecną 150 osób.

Lista prelegentów, którzy potwierdzili udział w Konferencji znajduje się na stronie internetowej:
www.instytutpe.pl/konferencja2020/prelegenci-2020.

Dbając o wysoki poziom Państwa bezpieczeństwa organizatorzy podpisali umowę o współprace z firmą DFE Security, która zabezpieczy budynki miejsca Konferencji poprzez zastosowanie: czytników pomiaru temperatury, systemu liczenia osób (3D) z zastosowaniem bezdotykowej automatyzacji. Ponadto przy wejściu do budynku konieczna będzie obowiązkowa dezynfekcja dłoni, zaś środki i urządzenia tego typu będą również znajdować się przed wejściem do auli, sali cateringowej oraz toalet. Organizatorzy Konferencji wypracowują formułę bezpiecznego serwowania posiłków oraz organizacji przerw kawowych, a także bankietu z firmami odpowiedzialnymi za gastronomię.

Osoby zainteresowane udziałem biernym w Konferencji będą miały taką możliwość, poprzez oglądanie wydarzenia online na stronie internetowej V Konferencji, z możliwością zadawania pytań do uczestników paneli plenarnych i tematycznych. Organizatorzy posiadają doświadczenie w tym zakresie, gdyż od 4 lat Konferencja jest transmitowana online. Poprzednie edycje oglądało ponad 13 tys. internautów.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt bezpośredni z osobami odpowiedzialnymi za poniższe kwestie:

Pytania w sprawie parkingu na terenie PRz: dr inż. Artur Stec, e-mail: artistec@prz.edu.pl
Pytania dotyczące pomocy z zakwaterowaniem: dr inż. Artur Stec, e-mail: artistec@prz.edu.pl
Pytania dotyczące odbioru z lotniska: mgr inż. Tymoteusz Mazurkiewicz, e-mail: tymekmaz@prz.edu.pl
Pytania w sprawie referatów, prezentacji multimedialnej lub wymagań związanych ze sprzętem IT do prezentacji:
dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, e-mail: marzenah@prz.edu.pl
Pytania w sprawie posterów dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, e-mail: marzenah@prz.edu.pl
Pytania w sprawie publikacji artykułów naukowych: mgr Maria Kubacka e-mail: m.kubacka@prz.edu.pl

Zachęcamy również do odwiedzania zakładki, w której znajdują się najczęściej zadawane pytania:
www.instytutpe.pl/konferencja2020/wazne-dokumenty-2020.

Roboczą wersję programu prześlemy do Państwa 18 września 2020 r.

Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku zaostrzenia sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i pojawieniem się zaostrzonych wytycznych, Konferencja może odbyć się w trybie hybrydowym lub całkowicie w formie zdalnej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretarzem komitetu organizacyjnego: dr Anna Kucharska, tel. 505 414 558, e-mail: akucharska@instytutpe.pl lub członkiem komitetu organizacyjnego: Przemysław Ogarek, tel. 604 797 111, e-mail: pogarek@instytutpe.pl.

Z poważaniem,
w imieniu Organizatorów,
Przemysław Ogarek

————

V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

www.instytutpe.pl/konferencja2020

Sekretariat konferencji:

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Al. Powstańców Warszawy
35-959 Rzeszów

+48 17 865 14 03

dr hab. inż. Stanisław Gędek, prof. PRz – Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Skomentuj