„Jesień Immunologiczna” – III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  „Jesień Immunologiczna”, odbędzie się od 17 do 19 listopada 2022 roku w formie hybrydowej.
🍁 Wydarzenie ma zasięg międzynarodowy i jest skierowane do studentów uczelni wyższych, doktorantów i lekarzy rezydentów, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką immunologiczną.
🍁 Konferencja organizowana jest przez Studenckie Koło Immunologii, Zakład Immunologii Człowieka przy Instytucie Nauk Medycznych KNM UR, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Rzeszów, SCOME Edukacja Medyczna IFMSA-Poland oraz ImmunoPoint.
🍁 Z uwagi na interdyscyplinarny charakter konferencji będą przyjmowane prace wpisujące się w tematykę immunologii (m.in.: nauki biomedyczne i przedkliniczne, transplantologia, reumatologia, onkologia eksperymentalna i kliniczna, radioterapia, epidemiologia, zdrowie publiczne i choroby zakaźne) oraz poszczególnych działów pediatrii, chorób wewnętrznych i chirurgii, w których można dostrzec aspekt immunologii.

 

Skomentuj