Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE’2021

Politechnika Rzeszowska wraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza na 16 -tą międzynarodową konferencję Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE’2021. Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 15 września 2021 w trybie hybrydowym. Współorganizatorzy Konferencji WZEE’2021:

– Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,

– Lviv Polytechnic National University,

– Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg,

– Technical University of Kosice-Technicka,

Celem konferencji, organizowanej przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, jest prezentacja dorobku naukowego, wymiany doświadczeń zawodowych oraz integracja interdyscyplinarnego środowiska naukowego z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki, elektroniki oraz mechatroniki. Wydarzenie zaplanowane na 2021 rok, będzie już 16 spotkaniem poświęconym elektrotechnice i elektronice, które rok rocznie gromadzi naukowców zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłowego. Podczas konferencji omawiane są najnowsze osiągnięcia i przyszłe zmiany związane z mechatroniką, przemysłem 4.0, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii oraz smart elektroniką indukujące rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencja ma patronat IEEE, referaty przedstawione na konferencji będą publikowane w bazie IEEE Xplore. Dodatkowo możliwość publikacji w specjalnych numerach MDPI ze zniżką do 30%. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i przedstawienia dotychczasowych badań naukowych w ramach konferencji WZEE’2021. Link do strony konferencji: https://2021.wzee.pl/

Konf 1

 

Skomentuj