Miejsca warte odwiedzenia w woj. podkarpackim

Okazuje się, że w Polsce – tuż obok nas – są miejsca jeszcze
nieodkryte. Wieloma z nich warto się zainteresować – nie tylko
turystycznie. Szlachetna Paczka publikuje niezwykły przewodnik
„Miejsca warte odwiedzenia”, który zbiera niestandardową
wiedzę i historie z miejsc, w których żyją rodziny i dzieci
potrzebujące pomocy. By docierać do nich ze wsparciem, potrzeba
wolontariuszy. Trwa rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce i
Akademii Przyszłości. Można zgłosić się, wypełniając formularz
na stronie www.superw.pl

Link do przewodnika ” Miejsca warte odwiedzenia”:_

https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/miejsca-warte-odwiedzenia/

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości rozpoczęły rekrutację
liderów i wolontariuszy na najbliższe edycje programów. Ten
wyjątkowy wolontariat daje możliwość bycia częścią
społeczności, w której poczujesz swoją sprawczość i radość z
działania na rzecz konkretnych osób.

Bez liderów nie można rekrutować wolontariuszy, przez co nie można
docierać z pomocą do rodzin z Paczki ani wspierać dzieci z Akademii,
którym brakuje pewności siebie. Wszystko zaczyna się od liderów
zespołu wolontariuszy. By pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących
z województwa podkarpackiego, potrzeba 24 liderów Szlachetnej Paczki i
13 liderów Akademii Przyszłości.

To, do ilu rodzin i dzieci pomoc dotrze w tym roku, zależy od liczby
liderów i wolontariuszy.

Skomentuj