Obchody Jubileuszowe WCh PRz

23 czerwca blisko 500 osób, pracownicy, studenci, naukowcy z zaprzyjaźnionych uczelni oraz zaproszeni goście świętowali jubileusz 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. W czasie uroczystości nagrodzono osoby szczególnie zasłużone dla wydziału i wręczono tytuły profesorów honorowych.

Tytuł profesora honorowego otrzymali: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, prof. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe, prof. dr hab. Stanisław Kopacz oraz dr hab. inż. Mieczysław Kucharski. Medalem „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej” unonorowany został absolwent Wydziału Chemicznego i zarazem prezes zarządu ICN Polfa Rzeszów S.A. Tadeusz Pietrasz.

Jubileusz uświetniły swoją obecnością Władze Uczelni, przedstawiciele Władz Województwa Podkarpackiego – Wojewody, Marszałka, Sejmiku i Władz Miasta Rzeszowa, reprezentanci Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego, absolwenci, pracownicy, pracownicy emerytowani i studenci Wydziału Chemicznego.

Dziekan Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Dorota Antos zapoznała zgromadzonych z obecną strukturą, ofertą dydaktyczną i badawczą Wydziału. Pani Dziekan podkreśliła, że wydział może się poszczycić osiągnięciami, które dają mu pozycję jednego z najlepszych wydziałów na Podkarpaciu. Poinformowała, że kadrę naukową wydziału stanowi 10 prof. tytularnych, 19 doktorów habilitowanych, 31 adiunktów, 4 starszych wykładowców, 15 asystentów. Wydział uzyskał pierwsze prawa doktoryzowania w 1999 roku (w dyscyplinie technologia chemiczna), kolejne w 2007 roku (w dyscyplinie inżynieria chemiczna),a  prawa habilitowania w roku 2013. – Tym samym zyskaliśmy pełne prawa akademickie w zakresie kształcenia i prowadzenia badań naukowychdodała prof. Antos.

Historię Wydziału Chemicznego interesująco przedstawił dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, prof. PRz – pracownik z najdłuższym stażem zawodowym.

Oprawę muzyczną wydarzenia przygotowały: Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej, który odśpiewał pieśń „Gaude Mater Polonia” i hymn Politechniki Rzeszowskiej oraz Zespół Pieśni i Tańca „Połoniny”, który widowiskowo zaprezentował się tanecznie i wokalnie (podczas uroczystej mszy świętej w klasztorze o. Dominikanów).

W trakcie drugiej części spotkania odbyła się sesja popularnonaukowa podczas której dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz wygłosił wykład pt. „Obrazowanie spektometrią mas metodą przyszłości”, a dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, zaprezentował wystąpienie pt. „Hybrydowe kompozyty polimerowe stosowane w technologiach szybkiego prototypowania”.

Po uroczystości goście mogli odwiedzić siedzibę Wydziału Chemicznego, gdzie miały miejsce pokazy chemiczne przygotowane przez pracowników wydziału i studentów należących do kół naukowych.

Po uroczystości goście mogli odwiedzić siedzibę Wydziału Chemicznego, gdzie mogli obejrzeć  pokazy chemiczne przygotowane przez członków Kół Naukowych „Esprit” i „Insert” i zapoznać się z Wydziałem po latach ….

Obchody Jubileuszu zakończyła uroczysta kolacja w hotelu Hilton Garden Inn połączona z balem do białego rana ….

 

Skomentuj