Polityka – Gospodarka – Klimat

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza realizuje projekt „Polsko-węgierska współpraca na rzecz bezpieczeństwa energetycznego w kontekście transformacji energetycznej i konkurencyjności gospodarki”, który współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Analizę porównawczą znaczenia gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski i Węgier przeprowadził dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej, prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza.

Gaz ziemny odgrywa istotną rolę w strukturze bilansu energetycznego Węgier oraz Polski. Jego cena jest istotnym elementem budowania konkurencyjności gospodarczej każdego z państwa i przekłada się na opłacalność produkcji sektorów opartych o ten surowiec energetyczny. Obydwa państwa nie posiadają wystarczających zasobów własnych, aby być samowystarczalnym energetycznie w zakresie produkcji własnej gazu ziemnego. Ale już kierunki importu tego paliwa są różne.

Czy rola gazu ziemnego w perspektywie nadchodzącej dekady zwiększy swoją pozycję czy też zmniejszy w strukturze bilansu energetycznego analizowanych państw? W jaki sposób może być rozbudowywana infrastruktura gazowa obydwóch państw? Które z dwóch państw ma większe szanse, by stać się regionalnym hubem gazowym? To tylko niektóre tematy poruszane w najnowszym podcaście Energia IPE.

Podcast nagrany w ramach projektu pt. „Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness”, współfinansowanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Wypowiedzi wyrażają jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka

Materiał dostępny jest na stronie: www.instytutpe.pl/podcasty-energia-ipe-polityka-gospodarka-klimat oraz bezpośrednio w serwisach m.in.:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=i39kOXk6WJU&t=1s

Spotify: https://open.spotify.com/episode/5bW7LaAf7Vo05H48LaAGw7

Google Podcast: https://bit.ly/3Fk7pT1

Breaker: https://www.breaker.audio/energia-ipe-polityka-gospodarka-klimat/e/96586172

Skomentuj