Radio Centrum zaprasza do współpracy

Znane i lubiane na całym wielkim Świecie 💪😁✌ Radio Centrum 89.0 FM Rzeszów. Niezależne (Independent), apolityczne (apolitical), alternatywne (alternative), oparte na wolontariacie (based on volunteering) i promujące akcje społeczne i charytatywne (promoting social and charitable campaigns) zaprasza do współpracy. Kontakt – redakcja@radiocentrum.pl. Muzyka, sport, kultura, edukacja (Music, sport, culture, education). Nastrajamy Pozytywnie (We set a positive mood). 👋😁👌

Skomentuj