Szybkie prototypowanie i druk 3D

III Krajowa Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary w strukturze Przemysłu 4.0

O zastosowaniu szybkiego prototypowania i druku 3D w budowie maszyn, lotnictwie, medycynie i edukacji będą rozmawiać naukowcy z całej Polski w trakcie III Krajowej Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary w Strukturze Przemysłu 4.0, która odbędzie się od 12 do 14 września w Politechnice Rzeszowskiej. Konferencję organizuje Politechnika Rzeszowska oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Konferencja stanowi pierwszą w Polsce, tak szeroką platformę wymiany informacji na temat badań, wdrożeń i analiz szeroko pojętych technologii przyrostowych oraz inżynierii odwrotnej. Jest skierowana zarówno do środowiska naukowego, jak i przedstawicieli przemysłu. Daje możliwości prezentacji najlepszych osiągnięć naukowych oraz najnowszych technologii. Pozwala również na zacieśnienie kontaktów pomiędzy światem nauki i biznesu.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • szybkie prototypowanie, druk 3D oraz zastosowanie tych technik w budowie maszyn, lotnictwie, inżynierii produkcji, wzornictwie przemysłowym, medycynie, odlewnictwie, edukacji, architekturze, przetwórstwie polimerów, produkcji narzędzi, systemach militarnych,
  • systemy CAD/CAM/CAE/MES oraz systemy IT i ich aplikacje przemysłowe, projektowanie i modelowanie zorientowane na druk 3D,
  • metody badawcze prototypów,
  • inżynieria rekonstrukcyjna, współrzędnościowe metody pomiarowe, systemy Rapid Inspection, skanowanie 3D  i analiza przestrzenna geometrii,
  • polimery i kompozyty polimerowe, materiały stosowane w szybkim prototypowaniu,
  • prototypowanie układów napędowych stosowanych w przemyśle lotniczym, samochodowym, maszynowym i innych systemach transportu,
  • systemy edukacyjne w zakresie INDUSTRY 4.0 i technologii przyrostowych,
  • INDUSTRY 4.0 i aplikacje przemysłowe technologii przyrostowych.

 

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej.

 

Konferencja rozpocznie się w środę 12 września o godz.16 w Grand Hotelu przy ul. Dymnickiego 1A.

W czwartek 13 września miejscem obrad będzie Politechnika Rzeszowska.

Szczegółowy plan konferencji przesyłam w załączniku.

Patronat honorowy sprawują: Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Zaś patronat merytoryczny Polimery – Czasopismo Naukowo-Techniczne.

Konf PRz

 

 

Skomentuj