Kulturalne wakacje z M-GOK Tyczyn

Zajęcia kreatywne, pikniki plenerowe, warsztat rysunku, koncerty,

spacery edukacyjne,  zajęcia plastyczne, spotkanie z świadkiem historii,

Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych,

Dożynki Gminy Tyczyn, Noc Dziedzictwa i wiele innych ciekawych

wydarzeń  te wszystkie działania na  te wakacje przygotował dla

Państwa  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. K.Sobczyk w Tyczynie.

Zatem kulturalny rozkład jazdy w Tyczynie jest bardzo ciekawy i różnorodny.

Wakacje z M-GOK Tyczyn
Szczegóły na www.mgoktyczyn.pl  lub pod numerem tel 172293239.

Kulturalne wakacje Tyczyn

Skomentuj