Aplikacja – Tablice Maturalne PRz

Powstał niezbędnik każdego maturzysty! Zbiór tablic z matematyki, fizyki i chemii w jednej aplikacji idealnie nadający się do nauki w domu, szkole i na studiach. Umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych wzorów i danych.

Maturzyści i studenci, ucząc się do matury czy egzaminu, często korzystają z tablic, np. matematycznych. Jednak noszenie przy sobie wielu kartek bywa dość kłopotliwe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów,PRZ udostępniła aplikację Tablice Maturalne . Zawarta w programie treść jest podzielona na działy, dzięki czemu korzystanie z niego jest wygodne i efektywne. Dwoma kliknięciami dojdziemy do tematyki, która nas interesuje.

Aplikacja Tablice Maturalne PRz została stworzona przez studenta Politechniki Rzeszowskiej Przemysława Kałuckiego pod opieką naukową dr. Marka Bolanowskiego. Oparta jest na podstawie zaleceń i wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Zapraszamy do pobrania bezpłatnych Tablic Maturalnych PRz z Google Play.

MATEMATYKA
Wartość bezwzględna liczby, Potęgi i pierwiastki, Logarytmy, Silnia. Współczynnik dwumianowy, Wzór dwumianowy Newtona, Wzory skróconego mnożenia, Ciągi, Procent składany, Funkcja kwadratowa, Geometria analityczna, Planimetria, Stereometria, Trygonometria, Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa, Parametry danych statystycznych, Granica ciągu, Pochodna funkcji, Tablica wartości funkcji trygonometrycznych.

FIZYKA
Stałe fizyczne, Termodynamika, Atom wodoru, Optyka, Fizyka współczesna, Hydrostatyka, Astronomia, Przedrostki, Ruch prostoliniowy, Ruch po okręgu, Ruch obrotowy, Ruch drgający, Grawitacja, Fale, Sprężystość, Elektrostatyka, Pole magnetyczne, Prąd stały, Prąd przemienny.

CHEMIA
Układ okresowy pierwiastków, Rozpuszczalność soli i wodorotlenków, Szereg elektrochemiczny metali, Stałe dysocjacji wybranych kwasów w roztworach wodnych, Stałe dysocjacji wybranych zasad w roztworach wodnych, Zasady azotowe, Wybrane kwasy organiczne, Wybrane aminokwasy białkowe.

Skomentuj