Europejska Agencja Obrony (EDA) podpisała projekt ERA

Europejska Agencja Obrony (EDA) podpisała projekt ERA – Enhanced RPAS Automation , który ma wspomóc regulację ruchu samolotów bezzałogowych w niesegregowanej europejskiej przestrzeni lotniczej.

 

W chwili obecnej ruch samolotów bezzałogowych w europejskiej przestrzeni powietrznej jest ograniczony do zamkniętych fragmentów przestrzeni powietrznej. Podpisany w grudniu 2015 roku projekt ma wspomóc przyszłą integrację  ruchu samolotów bezzałogowych  z istniejącym ruchem załogowym w ogólnodostępnej powietrznej przez przygotowanie zasad działania systemów automatycznego sterowania podczas faz kołowania, startu, lądowania i sytuacji awaryjnych mogących zaistnieć w locie takiego samolotu. Ociągnięcie celów projektu będzie wymagało przeprowadzenia testów i demonstracji z wykorzystaniem rzeczywistych statków powietrznych. Projekt został przygotowany z myślą o wypełnieniu wskazywanych w raporcie Air4All obszarów tematycznych. Projekt Era jest uzupełnieniem prowadzonego już przez EDA projektu MIDCAS (Mid Air Collision Avoidance System)

W projekcie, którego budżet wynosi 31  milionów  EUR netto uczestniczy pięć państw członkowskich (Niemcy, Francja, Włoch, Polska, Szwecja) liderem jest niemiecki Airbus Defence and Space.

Wśród polskich partnerów naukowych i przemysłowych (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych -lider polskiego konsorcjum, Instytut Lotnictwa Hertz Systems Ltd., EUROTECH , PIAP, Eskadra Grzegorz Trzeciak, Politechnika Rzeszowska, WB Electronics S.A., Asseco Poland S.A.) znalazła się również Politechnika Rzeszowska.

W projekcie Politechnice Rzeszowskiej została przypisana rola lidera odpowiedzialnego z grupę zadań – oznaczonych jako WP7000 mających na celu integrację dostarczonych przez partnerów systemów na pokładzie posiadanego przez Katedrę Awioniki i Sterowania samolotu doświadczalnego MP-02A Czajka oraz demonstrację rezultatów projektu dla wysokich rangą przedstawicieli europejskich instytucji obronnych. Demonstracje odbędą się w 2019 roku w Ośrodku Kształcenia Lotniczego PRz na lotnisku w Jasionce.

Skomentuj