„Historia sektora energii” – wersja elektroniczna wydania specjalnego

Zapraszamy do zapoznania się z wersją elektroniczną wydania specjalnego czasopisma naukowego Energy Policy Studies pt. „Historia sektora energii”: History-of-energy_EPS_Special-edition-of-the-journal-No.-19-2022.pdf (instytutpe.pl)

W ramach projektu „Historia sektora energii”, którego organizatorem jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, a sponsorem strategicznym Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast partnerem Fundacja PGE, na stronie Instytutu została zamieszczona anglojęzyczna wersja specjalnego numeru czasopisma „Energy Policy Studies”. W wydanej publikacji znalazło się 11 artykułów naukowców i praktyków, którzy zaprezentowali historię sektora naftowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza: HISTORIA SEKTORA ENERGII – Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Lukasiewicza (instytutpe.pl)

Wydana została również wersja papierowa czasopisma w nakładzie 250 sztuk.

W wydanej publikacji znalazło się 11 artykułów naukowców i praktyków, którzy zaprezentowali historię sektora naftowego. Łukasz Zborowski zajmuje się historią wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania ropy naftowej począwszy od czasów starożytnych. O początkach galicyjskiego przemysłu naftowego piszą w niniejszej pracy Anna Kozicka-Kołaczkowska oraz Piotr Franaszek. Nad problemami trapiącymi przemysł paliw II Rzeczpospolitej skupili się Grzegorz Ostasz i Paweł Grata. Bartosz Pasterski przybliża zagadnienia odnoszące się do losów podkarpackich rafinerii od końca II wojny światowej, aż do transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. XX w. Volodymyr Dolinovskyi i Grzegorz Zamoyski analizowali materiały archiwalne. Pierwszy z nich szczegółowo opisał najważniejsze materiały dotyczące problematyki przemysłu naftowego w Galicji, natomiast drugi przybliżył informacje o periodyku „Nafta”, ukazującym się od latach 1893-1914. Nad znaczeniem wzoru Łukasiewicza dla współczesnych pokoleń dyskutują w swoich artykułach Mariusz Ruszel i Tymoteusz Pruchnik. Na zakończenie Barbara Olejarz i Michał Górecki dokonują plastycznego opisu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, zaznaczając, że pretenduje ono do uznania za element światowego dziedzictwa UNESCO.

Jak mówi prof. Piotr Franaszek: „Historia polskiego, a zarazem światowego przemysłu naftowego rozpoczęła się na ziemiach polskich pod zaborem austriackim, czyli w Galicji – północnej prowincji monarchii austriackiej. Był to jeden z najsłabiej zindustrializowanych regionów państwa. Do unowocześnienia gospodarki i społeczeństwa galicyjskiego mogła przyczynić się nowa gałąź przemysłu, jaką był przemysł naftowy.

Tematyką podejmowaną przez autorów jest historia przemysłu naftowego od czasów Ignacego Łukasiewicza, poprzez okres galicyjski, następnie po odzyskaniu niepodległości i po zakończeniu II wojny światowej. Wydanie wspomnianej publikacji zbiega się z dwusetną rocznicą urodzin pioniera światowego przemysłu naftowego, menedżera i odkrywcy, Ignacego Łukasiewicza.

Specjalny numer czasopisma Energy Policy Studies  trafi do wielu renomowanych bibliotek uczelnianych w Polsce i na świecie, z wersją elektroniczną można się zapoznać na stronie: History-of-energy_EPS_Special-edition-of-the-journal-No.-19-2022.pdf (instytutpe.pl)

 

 

Skomentuj