Via Carpatia 2023 – Konferencja Kół Naukowych

Druga Konferencja Kół Naukowych – Via Carpatia 2023
Via Carpatia jest inicjatywą, który ma na celu stworzenie przestrzeni łączącej i umożliwiającej współpracę uczniów, studentów i naukowców. Idea ta została zainspirowana przez starożytny szlak wiodący przez Europę i Azję, zwany Via Carpatia. Celem strategicznym jest stworzenie trwałego, bezpiecznego i wydajnego połączenia potencjałów uczelni technicznych w celu stymulowania współpracy regionalnej i wzmocnienia ośrodków naukowych w regionie.
Jej celem jest rozwój Regionów Polski Wschodniej i poszerzenie wiedzy z zakresu kształcenia, nauki i komercjalizacji, jak również promocja polskiej nauki jako filaru rozwoju społeczeństwa. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie międzyuczelnianego systemu umożliwiającego wymianę wiedzy i doświadczeń oraz przenikanie się potencjałów wśród studentów. Realizacja zamierzonych celów odbędzie się poprzez integrację studentów i opiekunów zrzeszonych w kołach naukowych. Konferencja umożliwi młodym, ambitnym studentom z owych uczelni na publikację artykułów naukowych oraz da szansę na ich prezentację. Wymiana doświadczeń może zaprocentować w postaci wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. W realizacji zamierzonych planów będą także pomocne szkolenia podczas których uczestnicy konferencji zdobędą cenne doświadczenie i umiejętności.
Konferencja zaplanowana jest na dni 31 Maj – 2 Czerwiec 2023 roku, w budynku „V” Politechniki Rzeszowskiej. W wydarzeniu wezmą udział członkowie kół naukowych z Politechnik Rzeszowskiej, Białostockiej i Lubelskiej.
Więcej informacji na stronie konferencji:
https://www.viacarpatia.pro/konferencje/druga-konferencja-kol-naukowych/

plakat_Via

Skomentuj