VI Otwarty Podkarpacki Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet

Już po raz VI zorganizowany zostanie Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet – Leśna Wola 2017.

Organizatorami rozgrywek są Firma Developres i Klub Sportowy Developres Rzeszów S.A.

Firma Developres oraz Klub Sportowy Developres Rzeszów S.A. organizują w dniach 24 – 25.07.2017 r. „ VI Otwarty Podkarpacki Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet – Leśna Wola 2017”.  Pula nagród w turnieju wynosi 7000 zł.

W Turnieju mogą brać udział zawodniczki z ważnymi badaniami lekarskimi. Zgłoszenia par do Turnieju należy dokonać do dnia 20.06.2017 r. do godziny 14:00 wyłącznie na stronie internetowej PZPS – beach.pzps.pl. W dniu 20.06.2017 r. organizator na swojej stronie internetowej ogłosi listę par, które zgłosiły się do turnieju. W przypadku  zgłoszeń większej ilości par w dniu 23 czerwca rozegrane zostaną eliminacje.

Turniej główny rozgrywany będzie systemem brazylijskim (dwie przegrane eliminują parę z turnieju) z zachowaniem przepisów gry w siatkówkę plażową.

Turniej rozgrywany będzie na dwóch boiskach i przewidziany jest na 16 par. O dopuszczeniu do turnieju decyduje w pierwszej kolejności:

a/ logowanie na stronie PZPS

a/ miejsce w rankingu PZPS.

b/ dla zawodniczek nie sklasyfikowanych w rankingu PZPS – klasa rozgrywkowa w jakiej występowały zawodniczki w poprzednim sezonie.

Koszt licencji seniorskiej jednorazowej wynosi 40 zł

W tym roku organizator nie pobiera od zgłoszonych zawodniczek wpisowego.

Rozpoczęcie Turnieju Głównego poprzedzi losowanie, które odbędzie się w biurze zawodów. Przed losowaniem wszystkie zawodniczki zobowiązane są złożyć w biurze zawodów książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi (lub zaświadczenie). Celem weryfikacji danych, zawodniczka zobowiązana jest przedstawić w biurze zawodów dowód osobisty, a zawodniczki niepełnoletnie legitymację szkolną oraz zgodę rodziców na udział w Turnieju. Potwierdzenie udziału w meczu odbywa się najpóźniej 1 godzinę przed meczem.

Rozstawienie par w turnieju głównym zamieszczone będzie w systemie beach.pzps.pl oraz na stronie organizatora do godziny 21.00 zgodnie z Handbookiem.

Skomentuj